Werkplekleren, altijd een winnende combinatie

Werkplekleren ofwel stages in bedrijven wordt voor het aanleren en overbrengen van competenties geprezen en aanbevolen. In het Vlaamse beleid rond arbeidsmarkt en onderwijs wordt sterk ingezet op werkplekleren. Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. En om werkzoekenden/werklozen beter voor te bereiden op een toekomstige job of binnen een job aangepast op te leiden. 

De VDAB heeft een aantal werkplekleervormen (stages in bedrijven) ontwikkeld die ze aan werkzoekenden aanbiedt. Als vakbond willen we mee aan de kar trekken. En van werkplekleren een instrument maken om werkzoekenden makkelijker toegang te doen krijgen tot de arbeidsmarkt. 

ACV-militanten kunnen bijvoorbeeld in het ondernemingsoverleg aandringen dat de onderneming kansen geeft aan stagiairs, te zorgen voor een goed onthaal van die stagiairs en aandacht te hebben voor hun veiligheid. 

Meer info?