Te warm om te werken

Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen.
De afspraken over wat de werkgever moet doen bij warm weer staan vermeld in het koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren. De belangrijkste boodschap is dat werkgevers zich moeten voorbereiden op warmte en niet mogen wachten tot de eerste hittegolf het land overspoelt. 
De werkgever moet op basis van een risicoanalyse maatregelen nemen om een overschrijding van zogenaamde wettelijke actiewaarden te vermijden. Lukt dat niet, dan moet er in ieder geval een programma van technische en organisatorische maatregelen klaarliggen dat onmiddellijk toegepast kan worden. Bij de totstandkoming hiervan speelt het Comité PB een belangrijke adviserende rol. Bovendien moet hij sowieso zorgen voor een comfortabele werkplek, zelfs al worden de actiewaarden niet overschreden.

Wanneer is het nu te warm om te werken?

De actiewaarden voor blootstelling aan warmte worden bepaald via de WBGT-index en houden rekening met de fysieke werkbelasting. WBGT is geen 'gewone' temperatuur, maar een waarde die rekening houdt met alle factoren van een warmtebelasting: luchttemperatuur, vochtigheid, stralingswarmte... Deze waarde die gemeten wordt met een vochtige globethermometer is bijna altijd lager dan de temperatuur gemeten met een gewone thermometer. Het gaat om de temperatuur van de werkomgeving.

Fysieke werkbelasting

Maximale WBGT-index

Licht of zeer licht (zitten of staan in rust, secretariaatswerk...) < 234 Watt29
Halfzwaar (werken met handen en armen, besturen van voertuigen...) 235-360 Watt26
Zwaar (intense arbeid met armen en romp, spitten, zagen...) 361-468 Watt22
Zeer zwaar (zeer intense en snelle arbeid, beklimmen van ladders...) > 468 Watt)18

Maatregelen van de werkgever?

Zodra deze index overschreden wordt moet de werkgever passende maatregelen nemen. Een paar voorbeelden:
  • installeren van kunstmatige verluchting of ventilatie of afzuiging van de warme lucht
  • Afwisselende werk en rusttijden
  • Aanbieden van gratis verfrissende dranken
  • Aanbieden van collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen (rolluiken, gordijnen, schaduwplekken, zonnebrandcrème, pet...)

Downloads