Opinie: Europese verjaardag op een historisch keerpunt

De Europese Unie viert zijn zestigste verjaardag. Een verjaardag die mag gevierd worden. Toch is het hoog tijd voor een sterker sociaal Europa, vinden Patrick Develtere, Marc Leemans en Luc Van Gorp.  
We kwamen uit twee verschrikkelijke wereldoorlogen. We ontwikkelden een verstevigde economische samenwerking als middel om nieuw bloedvergieten te vermijden. De Europese Gemeenschap zag het daglicht en mag beschouwd worden als een geslaagde poging om landen bijeen te brengen rond vrede en welvaart. Later kwam er naast een economische een sociale dimensie bij. En nog later de ecologische. 
Het is ondertussen voor vele generaties vanzelfsprekend dat de toekomst in Europa ligt. Ook voor de jongere generaties die enkel een wereldoorlog kennen van horen zeggen. Maar ze herinneren zich nog wel de Koude Oorlog van een in twee gesplitst Europa. Of ze horen hun ouders spreken over de Belgische frank. 
De Europese Unie blijft een bron van hoop voor wie gelooft dat internationaal bestuur cruciaal is voor ons overleven in een samenhangende en harde wereld. 

Laatste kans om het tij te keren 

Toch is Europa vandaag niet bij iedereen even populair. Daarover moeten we ons ernstig afvragen in welke mate de nationale en Europese politici de huidige populistische golf en het anti-Europese discours aan zichzelf te danken hebben. Omwille van het veelgehoorde en dikwijls gelogen excuus: ‘het moet van Europa’. Maar vooral ook omdat politici het sociale Europa al te lang voor zich uitschuiven. 
Met alle schade van dien. 
De Europese commissie, met mensen als Juncker en Thyssen, lijkt vandaag te beseffen dat het tijd is om het tij te keren. ‘Dit is het Europa van de laatste kans’, zei Juncker bij zijn aantreden. Het sociale Europa moest sterker uit de verf komen. 
Maar die zwenking botst opnieuw op zware tegenstand. Omdat neoliberale fetisjen zoals deregulering en belastingverlaging voor bedrijven het Europese debat blijven overspoelen. Maar ook omdat meer sociaal georiënteerde landen vrezen dat Europa via platte compromissen hun eigen hoge nationale normen onderuit zal halen. 

Hoog tijd voor een sterk sociaal Europa 

Op deze zestigste verjaardag van Europa willen we daarom aandringen op een sterk en sociaal beleid vanuit de Commissie Juncker. Er dienen zich daartoe dit jaar cruciale kansen aan. Zoals een minimum inkomen, iets wat de Europese pijler van Sociale Rechten vandaag al als recht voorziet. En Europees Commissaris Thyssen moet erin slagen de sociale dumping te doen ophouden. 
Europa kan dat, het heeft daartoe de bevoegdheden. Europa, met inbegrip van de lidstaten, moet dit momentum en haar verjaardag aangrijpen om de draad terug op te pikken. Met versterkte arbeidsrechten. Met impulsen voor een betere sociale zekerheid. Met meer aandacht voor een betere, grensoverschrijdende gezondheidszorg. Met een harmonisering van fiscaliteit. 
Dat is de weg die we willen gaan. Voor een sterker, maar dan wel een ander Europa. Waar zowel de Europese burgers als de EU zelf moreel, economisch en sociaal alleen maar beter van worden! 
Patrick Develtere, voorzitter beweging.net 
Marc Leemans, voorzitter ACV 
Luc Van Gorp, voorzitter CM