Ontwerpakkoord toegelicht

ACV Brief Marc Leemans inschakelingsuitkeringen werk
Het sociaal overleg heeft geleid tot een ontwerp van akkoord. De sociale partners hebben dit ontwerpakkoord voorgelegd aan de regering.

Het ACV heeft zo ver mogelijk onderhandeld binnen het sociaal overleg om het onderste uit de kan te halen. Vanuit onze overtuiging dat we op deze manier betere resultaten behalen dan wanneer deze dossiers opnieuw op de regeringstafel belanden.

Het ACV zal over dit ontwerpakkoord consulteren tijdens de Algemene Raad op 10 februari.

De belangrijkste onderdelen van het ontwerpakkoord zijn:
Verdeling van de enveloppe welvaartsvastheid:
  • Volledige besteding van de enveloppe.
  • Alle minima (pensioenen, ziekte, werkloosheid) worden verhoogd met 2%
  • Daarnaast zijn er nog tal van verbeteringen. Bijvoorbeeld invaliden die langer dan twee jaar lang arbeidsongeschiktheid zijn, krijgen een extra premie van 160 euro per jaar.
Loononderhandelingen:
  • Er is ruimte voor loononderhandelingen met een marge van 0,5% bruto en 0,3% netto. Sectoren en bedrijven moeten dit verder invullen.
Beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT-ers
  • De sociale partners onderhandelen volgende week over nieuwe regels inzake beschikbaarheid van SWT-ers en oudere werklozen .
Verlenging van bestaande afspraken:
  •  Afspraken over inspanningen voor risicogroepen op de arbeidsmarkt, medisch SWT, innovatie worden verlengd.
Binnen het sociaal overleg was er geen bereidheid bij de werkgevers om over de indexsprong te onderhandelen. De werkgevers stellen dat dit een regeringsbeslissing is.

Het ACV zal bij de regering blijven wijzen op de onrechtvaardigheid en ondoelmatigheid van de indexsprong. Dit is immers een eenzijdige inlevering van werknemers die de koopkracht aantast op een moment dat de economie kampt met deflatie.

Ook over andere maatregelen (inschakelingsuitkeringen, IGU voor deeltijdsen,…) gaat het ACV voluit voor bijsturingen. Net zoals we druk blijven zetten om de substantiële en rechtvaardige tax-shift, die dankzij onze acties op de regeringsagenda staat, zo snel mogelijk hard te maken. 

Tijdens het contact met de regering herhaalde premier op aandringen van het ACV dat er snel een substantiële tax-shift naar andere inkomens komt.