Overzicht nieuws en opinie

ACV laat van zich horen
Luc Cortebeeck ILO
DEC 28

Luc Cortebeeck blogt: 5 trends bepalend voor onze toekomst

Chris Serroyen hoofd ACV-studiedenst
DEC 24

Opiniestuk: Wat legt de regering onder de kerstboom?

Kan je lager vallen? Enkel wie het hoger secundair onderwijs afrondt met een diploma op zak of wie het alternerend leren met succes voleindigt zal bij langdurige werkloosheid nog in aanmerking komen voor een inschakelingsuitkering. De 'ongekwalificeerden' moeten wachten tot hun 21ste verjaardag. Een schoon kerstcadeau voor wie geboren is een kwetsbaar gezin en/of geboren is met wat minder vermogen om een diploma te behalen. Een zoveelste illustratie is van de meedogenloze hardvochtigheid van het radicaal rechtse project. 
ACV 2014-12-19 Meer communicatie dan realiteit
De regering schermt met berekeningen waaruit moet blijken dat we ondanks de indexsprong toch aan koopkracht winnen. Goed geprobeerd, maar helaas meer communicatie dan realiteit. Deze selectieve en eenzijdige interpretatie van regeringsmaatregelen valt zelfs eerder te kwalificeren onder de noemer boerenbedrog. Ondertussen blijven grote vermogens wel buiten schot. En blijft het grote onevenwicht in gevraagde inspanningen, hoe hard de regering ook haar best doet om dat te verhullen.
Lees meer
Logo Trusty
Trusty is de wijze uil die waakt over de informatie die jeugd- en informatieorganisaties maken voor kinderen en jongeren. De Advies- en Erkenningscommissie van De Ambrassade reikte het Trusty-label uit aan ACV-Enter. Het label staat voor kwaliteitsvolle jeugdinformatieproducten: betrouwbare informatiebronnen, op maat van kinderen en jongeren die correcte en volledige informatie bevatten. ACV-Enter is de eerste vakbond die het Trusty-label ontvangt. En daar zijn we best een beetje fier op!
  Lees meer
  Gezinsbond-petitie
  DEC 19

  Teken de petitie voor het behoud leeftijdsbijslagen in de kinderbijslag

  Een student stuur je toch niet op een driewieler het verkeer in?!
  Kinderen zijn een rijkdom, maar ze kosten veel geld. Meer naarmate ze ouder worden. De leeftijdsbijslagen in de kinderbijslag op 6, 12 en 18 jaar vangen die meerkost deels op. Daarom is de beslissing van de Vlaamse regering om de leeftijdsbijslagen af te schaffen onterecht. De Gezinsbond roept alle gezinnen op om mee te strijden om de leeftijdsbijslagen in de kinderbijslag te behouden. ACV onderschrijft deze petitie. Teken daarom de petitie.
  Statuut arbeider-bediende
  De sociale partners hebben gisterenavond een mini-compromis bereikt rond enkele losse eindjes van de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden. Die betreffen voornamelijk compensaties voor werkgevers. De sociale partners raakten het daarbij ook eens over een aantal bijkomende bijsturingen van de overgangsmaatregelen inzake SWT en landingsbanen voor zware beroepen en bedrijven in moeilijkheden.  
   Lees meer
   ACV 141218 Mes in zorgkrediet
   Wie deeltijds thuisblijft om voor een kind of ziek familielid te zorgen, gaat door de plannen van de regering op heel wat minder tijdkrediet kunnen rekenen. Terwijl het deeltijds zorgkrediet het meest wordt gebruikt om de combinatie werk en gezin haalbaar te houden. In de praktijk worden vooral vrouwen door deze brute besparingen getroffen.
    Lees meer
    ACV 2014-12-13 Nieuwe hacking gegevens werknemers.
    Hackers hebben zich opnieuw toegang verschaft tot persoonlijke gegevens van werknemers. En deze te grabbel gegooid op het internet. Deze keer zijn werkzoekenden die zich inschreven bij twee uitzendbureaus (Z-Staffing en Tobasco)  het slachtoffer. Waar blijft de taskforce van de regering?
    Lees meer
    Luc Cortebeeck ILO
    DEC 3

    Luc Cortebeeck blogt: ILO in crisis

    Al geef ik het niet graag toe, omdat ik de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) diep in het hart draag, toch is de ILO in crisis. De ILO deelt mee in de klappen die het multilateralisme te verduren krijgt. Maar het is ook een organisatie die het moet hebben van het sociaal overleg. En ik voel dat het hier in Genève 'copy conform' is met de patstelling waarin het sociaal overleg zich in België en andere Europese landen bevindt. Volg zijn blog op Mo.be
    ACV-actie tegen a-sociale dumping werklozen
    Tijdens de actiedag ‘Stop A-sociale dumping van werklozen!’ ging het ACV met kruiwagens vol geld en met sollicitatiebrieven niet alleen langs bij de minister van Werk, maar ook bij de Nationale Bank om er geld op te halen voor de werkgeversorganisatie VBO. Pakkend waren de getuigenissen van Dimitri, Katleen en enkele andere werkzoekenden bij federaal minister van Werk Kris Peeters. Die luisterde aandachtig naar de getuigenissen, maar is niet van plan om het stoppen van de inschakelingsuitkering tegen te houden. De Minister verwees herhaaldelijk naar het sociaal overleg. De minister schoof hiermee zijn deel van de verantwoordelijkheid van zich af.
    Lees meer
    Klimaatconferentie Peru 2014
    NOV 28

    Blog klimaatconferentie: Prinses Astrid en de klimaatverandering

    Wat is het verband tussen de handelsmissie van Prinses Astrid in Singapore en Maleisië en de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Lima? De missie van de prinses, met in haar zog een sleep ministers en zakenlui op zoek naar lucratieve contracten, illustreert zeer mooi waarom het zo moeilijk loopt om werk te maken van een klimaatakkoord waar iedereen voor pleit.
    ACV-affiche einde inschakelingsuitkering 31 december 2014
    NOV 28

    30.000 jongeren verliezen inschakelingsuitkering op 1 januari

    Tegenwoordig word je als werkzoekende sneller geschorst dan geholpen. Zo heeft de vorige regering beslist dat werkzoekenden met een inschakelingsuitkering hun uitkering verliezen. Die kende de inschakelingsuitkering toe voor een periode van 3 jaar, gekoppeld aan een controle of de betrokkene actief op zoek ging naar werk. De huidige regering verstrengt de voorwaarden om recht te hebben op een inschakelingsuitkering als schoolverlater. 
    Ben je bijna 3 jaar werkloos met een wachtuitkering of inschakelingsuitkering? Dan dreig je jouw uitkering te verliezen vanaf 1 januari 2015.
    Chris Serroyen hoofd ACV-studiedenst
    NOV 27

    Opiniestuk: Doorkijkmens

    Verleden week had er een schandaal moeten uitbreken, Mensura leaks. Medische data van werknemers, inbegrepen smeuïge opmerkingen van hun werkgever, werden op de website van Mensura gehackt. En verspreid op het internet. Maar het schandaal kwam er niet. Noch in de politiek, noch in de media. Veel betrokken werknemers zijn zelfs nog niet geïnformeerd over wat nu over hen circuleert op het net. Dit is illustratief voor het hellend vlak van een samenleving die onder aanvuring van radicaalrechts hardvochtig en meedogenloos is geworden. Waar privacy voor zieke werknemers, werklozen, bijstandsgerechtigden niet meer telt. Waar controle kan niet ver genoeg kan gaan, tot de waterfactuur toe. Recht op privacy, dat wordt enkel nog van stal gehaald om fiscale fraudeurs in bescherming te nemen. 
    ACV 2014-03-26 Toplonen
    De vorige federale regering besliste om de toplonen in overheidsbedrijven te beperken tot 290.000 euro per jaar. Dit na een breed maatschappelijk debat. Het ACV vindt het onbegrijpelijk dat vicepremier De Croo deze lijn nu wil verlaten. Hoe kan je tegelijk alle  inspanningen leggen bij de zwaarst  belaste groep in de samenleving én toplonen de vrije baan laten?  
    Lees meer
    ACV-Marc Leemans
    NOV 23

    Opiniestuk: "Denkt de regering dat mensen dit boerenbedrog geloven?"

    Van bij het aantreden van de regering-Michel werd duidelijk welke koers ze zou varen. Die van de zeer (neo)liberale aanpak, waarbij men alles op de vrije markt zet. Vrij in de zin van: weg met regels en rechten. En dat betekent dat inkomens uit kapitaal worden ontzien ten koste van de werknemers en de uitkeringsgerechtigden. Een botte bijl politiek, verarming en nog meer belastingen. Het ACV vraagt om meer evenwicht, meer doelmatigheid in plaats van 'the winner takes it all'. ACV-voorzitter Marc Leemans zet een en ander nog eens op een rijtje. Zodat u begrijpt waarom er de komende weken gestaakt wordt...
    ACV 2014-03-21 Mensura
    Hackers hebben zich toegang verschaft tot een deel van de gegevens van  de dienst controle geneeskunde van Mensura. Hackers verkregen zo de identiteitsgegevens van honderden werknemers, onder andere hun rijksregisternummer. Ook de bemerkingen die de betrokken werkgever meedeelde aan Mensura over de betrokken werknemer werden gehackt. We vragen dat Mensura onverwijld alle betrokken werknemers informeert  over welke informatie gestolen is. ACV vraagt onmiddellijke oprichting task-force.
    Lees meer
    Enquete ACV-HIVA cover uitzendarbeid
    NOV 18

    Het flexibele en onzekere leven van een uitzendkracht

    De gevolgen van uitzendarbeid zijn niet bijster positief. Uitzendkrachten leven in een permanente onzekerheid, het merendeel, zo'n 70% heeft weekcontracten, 22% kent dagcontracten. Ze zitten vast aan het beginloon in hun sector, hun flexibiliteit wordt dus absoluut niet beloond. Ze hebben geen contract bij ziekte en vaak ook niet na een arbeidsongeval. Het overgrote deel gaat aan de slag als uitzendkracht uit pure noodzaak, omdat ze geen ander werk vinden. Vele hopen op die manier vast werk te vinden, maar slechts 35% krijgt uiteindelijk een job aangeboden.
    FactCheck-DeRedactie
    NOV 17

    België derde hoogste vermogensbelasting? Geen sprake van

    Al jaren klopt het ACV op de nagel van een eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit. Dat deden we al in het eerste ‘ACV-plan voor de toekomst’ in de jaren 1990. Al even lang stootten onze voorstellen op ongeloof. En veel verzet. Maar kijk, the times they are a-changin. We krijgen steeds meer medestanders. En  steeds vaker worden de mythes rond een eerlijke vermogensfiscaliteit doorprikt. De Zevende Dag bracht gisteren een bijzonder interessante fact check. Uit deze fact check blijkt dat vermogen helemaal niet zo zwaar belast wordt in België als sommigen beweren. Bekijken en delen! Want we krijgen misschien wel meer medestanders, deze strijd is helemaal nog niet gewonnen.
    Cambodja-minimumloon-actie-17september2014
    Na maandenlang protest tegen het ontoereikend minimumloon voor Cambodjaanse kledingarbeidsters, zowel binnen als buiten Cambodja, werd de voorbije weken hevig gedebatteerd over het nieuwe minimumloon binnen een tripartite overlegorgaan, het Labour Advisory Committee (LAC). Op 12 november stelde dat overlegorgaan voor om het huidig minimumloon van 100 USD vanaf januari 2015 te verhogen naar 128 USD. Een mager resultaat als je weet dat de vakbonden een verhoging tot 177 USD vroegen.Onze partner ter plaatse C.CAWDU gaat dan ook niet akkoord met het nieuw vastgelegde minimumloon van 128 $. Ook internationale vakbondskoepels veroordeelden het nieuwe minimumloon als ontoereikend.
    Lees meer
    Wereldsolidariteit Filipijnen 1 jaar na supertyfoon
    Op 8 november 2013 trof de supertyfoon Haiyan de Filipijnen: miljoenen mensen werden getroffen en duizenden vonden de dood. Een golf van internationale solidariteit kwam op gang. Wereldsolidariteit-medewerker Jeroen Roskams ging één jaar later kijken op het terrein. Overheidsmaatregelen blijven uit, maar de vakbond van Alliance of Health Workers werkt aan de wederopbouw.
    Lees meer
    ACV 2014-11-14 Verhoging belastingdruk
    Het federale regeerakkoord kondigde aan te  snoeien in de belastingverminderingen. Dit betekent onder meer dat de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens niet meer geïndexeerd worden. Nu blijkt zelfs met terugwerkende kracht, ook op de inkomens vanaf 1 januari 2014. 
    Lees meer
    ACV-ABVV-ACLVB-persbericht 2014-11-13 Vermogenden
    We zijn één week na de manifestatie van meer dan 120.000 mensen in de straten van Brussel. Na de eerste gesprekken met de Kern en met vicepremier Peeters, stellen de vakbonden vast dat regeringshalve nog geen enkele opening werd gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid. Niet door de regering. Niet door de werkgeversorganisaties. Ons actieplan moet doorgezet worden.
    Lees meer
    ACV Uitzendkracht-dagcontract
    NOV 13

    Strijd tegen dagcontracten

    Het ACV voert deze maand actie in de bedrijven om misbruik van dagcontracten tegen te gaan. De voornaamste doelstelling van deze campagne? Een stabiele werkomgeving creëren voor uitzendkrachten! Meer dan 60% van de uitzendcontracten bestaat uit dagcontracten. Deze praktijk schaadt de uitzendkrachten in hun rechten. De ACV-afgevaardigden in ondernemingen die beroep doen op uitzendkrachten, zullen hun leidinggevenden interpelleren om het overdreven gebruik van dagcontracten een halt toe te roepen. 
    2014-11-04 Schone Kleren - JBC
    JBC kreeg onlangs een grote collectie ‘schone’ T-shirts van Wereldsolidariteit cadeau. JBC zet zich in voor veiligere fabrieken in Bangladesh, recent engageerde het bedrijf een speciale verantwoordelijke voor ‘duurzaam ondernemen’. JBC had een primeur: ze wordt lid van Fair Wear Foundation, een onafhankelijke controleorganisatie rond arbeidsomstandigheden. Dit was dé cruciale eis van de schone kleren campagne.
    Lees meer
    ACV-persbericht 2014-10-23 Pleister verbergt SWT-wonde nog 2 maand
    De beslissing van de regering over het uitstel van de overgangsmaatregel optrekking SWT-leeftijd stopt nu hopelijk de huidige chaos in heel wat ondernemingen. Men had deze chaos echter van meet af aan kunnen vermijden. Met sociaal overleg was dit geknoei niet nodig geweest.
    Lees meer
    ACV-persbericht 2014-10-22 Reactie optrekken SWT-leeftijd
     ACV en ACV Bouw, Industrie en Energie vernemen uit de media dat de regering overweegt om optrekking van de SWT-leeftijd met 2 maanden uit te stellen, in het belang van de rechtszekerheid voor werknemers en werkgevers. Dit is de logica zelve. Wetten en KB's, die er nog lang niet zijn, mogen niet terugwerken in de tijd. Er is geen enkele juridische basis om in te grijpen op ontslagen die door werkgevers zijn doorgevoerd binnen een andere geldende regelgeving.
    Lees meer
    2014-10-21 169 000 tijdelijke werklozen verliezen 9% van hun inkomen
    Als er onvoldoende werk is of bij slecht weer (bijvoorbeeld vorst in de bouw) kan de werkgever de werknemer op tijdelijke werkloosheid zetten. Er is door de regering beslist om de uitkering voor tijdelijke werkloosheid te verlagen van 70 naar 65% van het loon. Zonder overgangsmaatregel, met ingang op 1.1.2015. Op deze vermindering komt ook nog de indexsprong van 2%. Het inkomen van wie tijdelijk werkloos is, daalt dus met maar liefst 9%. 
    Lees meer
    Chris Serroyen hoofd ACV-studiedenst
    OKT 20

    Opiniestuk: V van verarming

    Het nieuwe federale regeerakkoord is manifest onrechtvaardig. Dat weten we. Maar laat het ons eens hebben over de doelmatigheid ervan. Snoeien om te groeien? Al dat snoeiwerk, al die blinde besparingen moeten de groei en werkgelegenheid aanzwengelen, heet het nu. Om in het economisch paradijs te komen, moeten we even door het sociaal kerkhof. Gelooft de regering dat nu zelf? 
    ACV-persbericht 2014-10-15 Regering doof voor werknemers
    Het federaal regeerakkoord leidt tot sociale afbraak op de kap van de werknemers en de uitkeringstrekkers. Dat is niet wat de vakbonden willen. Wij pleiten voor vrijwaring en versterking van de koopkracht. Een sterke, federale sociale zekerheid. Investeren in duurzame relance en werkgelegenheid. Meer fiscale rechtvaardigheid. 
    Lees meer
    2014-10-07 Geen klimaatbeleid = geen waardig werk - open brief
    ACV-voorzitter Marc Leemans: “I nzetten op klimaatbeleid is een kwestie van keuzes maken. Een investeringsplan voor een ernstig klimaatbeleid kan in België voor 60.000 groene jobs zorgen. Dat geeft een boost aan de verduurzaming van onze economie. Ons land moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de landen in het Zuiden die zwaar worden getroffen door de klimaatverandering.  Een klimaatbeleid en een sociaal beleid gaan hierbij hand in hand.
    Lees meer
    Chris Serroyen hoofd ACV-studiedenst
    SEP 25

    Opiniestuk: Lepeltjesgewijs naar lagere pensioenen

    De vier partijen van de zogenoemde Zweedse coalitie bereiden er zich op voor om samen in de federale regering te stappen. Langzaam maar zeker. Almaar langzamer, lijkt het. Maar kennelijk ook almaar zekerder. Zich één voor één gewillig neerleggend bij de oekazes van de bedrijfswereld, de financiële lobby’s en de neoliberale denktanks. Lepeltjesgewijs, zingt Bart Peeters tegenwoordig.
    ACV-persbericht 2014-09-18 Regering Bourgeois schuift de factuur door naar werknemers
    Op basis van alle beschikbare informatie rekenden ACV, ABVV en ACLVB uit dat Vlaamse werknemers en hun gezinnen de komende vijf jaar een factuur van 5,9 miljard euro dreigen te krijgen van de regering Bourgeois. De vakbonden vragen met aandrang dat de regering Bourgeois het sociaaleconomisch beleid vorm geeft in overleg met alle sociale partners.
    Lees meer
    2014-09-16 Pensioenplannen van MONaCo-coalitie-opnieuw factuur voor werknemers
    Het ACV staat verstomd door een nieuwe perslek m.b.t. de federale onderhandelingen. Ditmaal over een verregaande pensioenhervorming. Er was toegezegd dat er over een pensioenhervorming eerst sociaal overleg zou plaatsvinden. Er is echter nog geen sociaal overleg geweest met de sociale partners. Maar ondertussen liggen de pensioenplannen blijkbaar al klaar. Nog verontrustender is wat inhoudelijke lekte over de pensioenplannen. Het zou gaan om een enorm verregaande hervorming.
    Lees meer
    2014-11-09 Voor een beleid in teken van sociale rechtvaardigheid
    Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dat de onderhandelaars voor een federale regering zich door vier krachtlijnen laten leiden: 1. Vrijwaar en versterk de koopkracht 2. Zorg voor een sterke, federale sociale zekerheid 3. Investeer in duurzame relance en werkgelegenheid 4. Beoog meer fiscale rechtvaardigheid.
    Lees meer
    2014-06-27 Procedure tegen discriminatie bouwvakkers
    Bouwvakker Robby De Ridder dient vandaag, gesteund door ACV bouw - industrie & energie en het ACV en samen met de andere vakbonden een vordering in bij het Grondwettelijk Hof tegen de aanhoudende discriminatie van bouwvakkers bij ontslag.
    Lees meer
    2014-06-26 Honi soit qui mal y pense
    Na analyse van de tekst stelt het ACV vast dat informateursnota van De Wever helemaal niet zo onschuldig is. Commentaren die de nota soft, toegeeflijk, gematigd en pijnloos noemen vergissen zich schromelijk. 
    Lees meer
    2014-06-12 Niet pokeren met welvaart, welzijn en sociaal model
    Het ACV wil dat er op korte termijn regeringen komen. Want de toestand wordt er niet gemakkelijker op. Het ACV waarschuwt de politieke partijen echter dat de budgettaire hoogdringendheid geen dekmantel mag zijn om harde, asociale maatregelen door te drukken.
    Lees meer
    2014-06-12 Na 84 jaar eindelijk volledige ban op dwangarbeid
    De Internationale Arbeidsconferentie van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) in Genève zit erop. “Ik ben tegelijk ontgoocheld en tevreden” stelt ACV voorzitter Marc leemans. “Het is zeer bitter om vast stellen dat de werkgeversgroep de besprekingen in de Commissie van de Normen, waar de toepassing van internationale arbeidsegels wordt opgevolgd, opnieuw hebben geblokkeerd. Het nieuwe protocol over een volledige ban van gedwongen arbeid  maakt die verbittering maar deels goed.”
    Lees meer
    2014-06-11 Solidair en sociaal Vlaanderen
    ACV, ABVV en ACVLB vragen in een gemeenschappelijk memorandum aan de Vlaamse onderhandelaars prioriteit voor de sociale noden in Vlaanderen. Centraal in dit memorandum staan herverdeling en gelijke kansen, en dat in alle beleidsdomeinen. 
    Lees meer
    2014-06-10 En wat met werkbaar werk
    Het ACV reageert met ongeloof op de verklaringen van UNIZO topman Karel Van Eetvelt. Omdat het aantal werknemers in tijdkrediet, landingsbaan of een thematisch verlof niet afneemt, pleit UNIZO ervoor om die verlofsystemen dan maar drastisch af te bouwen.
    Lees meer
    2014-05-30 25 landen op de rooster wegens overtreding internationaal arbeidsrecht
    Ondanks de vele meningsverschillen tussen werkgevers en werknemers op de Internationale Arbeidsconferentie, in het bijzonder over het stakingsrecht, werd donderdag dan toch een akkoord bereikt over een lijst van 25 landen die eventueel spitsroeden moeten lopen voor overtreding van de internationale arbeidsregels (IAO-normen).
    Lees meer