Bereken je inkomensverlies

Update tool: 6 december 2018 
De vele besparingen liggen zwaar op de maag. Jongeren, gezinnen, werknemers, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden…, iedereen wordt er door getroffen. De een al een beetje meer dan de ander. Sommige gezinnen gaan erop vooruit, maar minder dan aangekondigd door de regering, anderen verliezen hierbij en het jaarlijks inkomensverlies loopt al snel op van een paar honderd euro tot ruim 1000 euro. 
Het ACV maakte een calculator die op basis van de Vlaamse en federale regeringsmaatregelen - zowel de positieve als de negatieve - de winst of het verlies per jaar berekent op basis van jouw persoonlijk profiel (gezinssituatie, kinderen, werk, uitkering enz.). 
We nemen hierin alle maatregelen op tot en met 2018. Andere maatregelen die later ingaan worden in deze tool nog niet opgenomen, omdat hiervoor (nog) geen financiering is voorzien. Check vooral ook even onze alternatieven. 

Vergelijk jezelf met een van onderstaande profielen...

Jan en Betty

Jan en Betty werken allebei en hebben drie kinderen van 7,11 en 13 jaar. Door de regeringsmaatregelen hebben ze al twee indexsprongen gemist.Ze verliezen 299,46 euro netto per jaar.
Ali en Fatima
Ali en Fatima werken allebei en hebben 2 kinderen van 18 en 19 jaar die beiden hoger onderwijs volgen. Door de regeringsmaatregelen hebben ze al twee indexsprongen gemist (verlies van 176,75 euro netto per jaar). Bovendien is het inschrijvingsgeld verhoogt met 270 euro per kind.
Het totale nettoverlies voor dit gezin 716,75 euro per jaar.

Patricia

Patricia is na een loopbaan van meer dan 35 jaar ontslagen en is werkloos geworden op de leeftijd van 55 jaar. Door de regeringsmaatregelen ontvangt ze 3.013,08 euro werkloosheidsuitkeringen netto minder per jaar. Als ze gepensioneerd is, zal ze nog eens tot 3.560,49 euro bruto minder pensioen ontvangen per jaar.


Paul

Paul ging op 60 jaar met SWT (brugpensioen) na een loopbaan van 40 jaar. Hij had een modaal loon van 3.200 euro bruto per maand. 
Door de regeringsmaatregelen zal hij 1.215,03 euro bruto per jaar minder pensioen ontvangen.
Hierbij hebben we dan nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de indexsprong voor zijn SWT en voor zijn pensioen.


Piet en Els

Piet en Els hebben allebei een pensioen van 1.500 euro bruto. De indexsprong kost hen samen 720 euro bruto per jaar.
De zorgverzekering kost voor hen 50 euro meer en het abonnement op de Lijn dat ze vroeger gratis hadden kost nu 100 euro.
De taxshift mag hen dan al zo’n 200 euro voordeel opleveren per jaar, in totaal zullen Piet en Els nog steeds meer dan 470 euro netto minder overhouden per jaar.


Carolien

Carolien is een alleenstaande moeder met één kind ten laste. Ze verdiende 2.000 euro bruto per maand en werd invalide. Aangemoedigd door de arbeidsgeneesheer hervat ze het werk halftijds. 
Los van de indexsprong en de taxshift zal deze werkhervatting haar binnenkort door de regeringsmaatregelen 2.510,04 euro netto per jaar minder opbrengen

Geen profiel?

Wil je graag van nul starten en voor jezelf eens uitrekenen wat het verschil is? In dat geval kan je de berekeningstool hier openen en alle parameters naar eigen goeddunken invullen.
Uiteraard hebben we niet alle besparingsmaatregelen hierin kunnen opnemen en beperkt het resultaat zich tot deze maatregelen die we in het overzicht konden opnemen (zie toelichting)

Disclaimer

Deze calculator maakt simulaties. Het resultaat is louter indicatief en hangt af van de informatie beschikbaar op het moment van de laatste update van deze toepassing. Deze calculator is gebaseerd op de regeringsmaatregelen zoals deze bij ons bekend waren op 6 december 2018. 
Sommige materies evolueren snel, en ondanks alle zorg die we besteden aan het opzet en onderhoud van onze toepassingen, is het niet uit te sluiten dat de gegevens niet meer overeenstemmen met de recentste evoluties. 
Via deze tool probeert het ACV de gevolgen van de regeringsmaatregelen zo goed mogelijk te duiden. We geven een zo volledig mogelijke toelichting bij het gehanteerde rekenmodel. Deze tool is geen wondermiddel om je te helpen bij individuele loopbaankeuzes. Voor de exacte gevolgen daarvan verwijzen wij je graag naar de loopbaandienstverlening in onze ACV dienstencentra.