ACV
30.09.2014
Goedemiddag
Wat verandert er voor wie? Bekijk het op hetnieuwestatuut.be
Home | Sitemap |FR|DE
Terug | Lid worden | Contact
Help | Registreren
 
 
ACV Konfederatie  >  Sociale wetgeving  >  Werkloos
Printen | Delen
 
 

 

Degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: wat betekent dat?

Op wie is de nieuwe regeling van toepassing?

Volledig werklozen die samenwonend, alleenstaand of gezinshoofd zijn.

De nieuwe regeling heeft geen betrekking op jou als je:
 • werkloos bent met bedrijfstoeslag (de nieuwe benaming van ‘brugpensioen’) of met anciënniteitstoeslag;
 • een jongere bent met een inschakelingsuitkering (de nieuwe benaming van de ‘wachtuitkering’);
 • tijdelijk werkloos bent (economische werkloosheid, weerverlet, technische stoornis,…);
 • minstens 20 jaar beroepsverleden hebt;
 • wanneer de RVA-geneesheer een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens één derde (33%) vaststelt;
 • de leeftijd van 55 jaar hebt bereikt.
Hoe weet je of je uitkering zal verminderen en vanaf wanneer?

Het ACV zal zijn leden die de gevolgen van de maatregel zullen ondervinden, persoonlijk verwittigen per brief. Daarin zal jouw concrete situatie worden toegelicht. Het ACV organiseert ook infosessies. (hiervoor inschrijven kan vanaf 6 november)

De voornaamste veranderingen in een notendop

Vanaf 1 januari 2013 bedraagt je werkloosheidsuitkering gedurende de eerste drie maanden 65% van je begrensde loon (in plaats van de vroegere 60%).

Je uitkering daalt vervolgens in verschillende fasen, naargelang je beroepsverleden. Als je bijvoorbeeld 2 jaar hebt gewerkt, bereik je het minimumbedrag na 1,5 jaar werkloosheid. Als je 11 jaar hebt gewerkt, bereik je het minimumbedrag na 3 jaar werkloosheid.

Het minimumbedrag is gelijk aan*:

 • 1090 euro voor een werkloos gezinshoofd;
 • 916 euro voor een alleenstaande werkloze;
 • 483 euro voor een samenwonende werkloze.

Als je het werk hervat voor minstens 3 maanden, wordt het moment waarop je het minimumbedrag bereikt, uitgesteld.

* De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de index die van kracht is vanaf 1 februari 2012.

Eerste gevolgen vanaf november 2012

Als je momenteel werkloos bent en een uitkering ontvangt, zal het bedrag van je uitkering herberekend worden:

 • als je samenwoont, daalt je uitkering ten vroegste vanaf 1 november 2012 (naargelang je beroepsverleden en de duur van je werkloosheid);
 • als je gezinshoofd bent of alleen woont, daalt je uitkering ten vroegste op 1 maart 2013 (naargelang je beroepsverleden).


Fiches werkloosheid

Cover wklhfiche tijdelijke werkloze 201217 infobladen voor werklozen (worden ieder kwartaal geactualiseerd) die uitleggen wat je moet doen als je een uitkering aanvraagt als werkloze, SWT-er, werknemer in een activeringsprogramma, jeugdvakantie, seniorvakantie, onthaalouder, kinderopvang, schoolverlater.


Bestellen

Download als pdf-bestand:

Algemeen:

Uitkeringen en vrijstellingen:

Uitkeringen en SWT (het vroegere brugpensioen):

Uitkeringen en tewerkstelling:

Uitkeringen en vakantie:

Werkloos? ACV helpt je verder...

Als je een werkloosheidsuitkering geniet (volledig of tijdelijk werkloos, klussend in PWA-verband, SWT-brugpensioen,...) krijg je te maken met zeer complexe regelgeving, verschillende overheidsadministraties en een hoop papierwerk. En aangezien het over je inkomen gaat, ben je best in orde met alle regels en paperassen. Gelukkig kan het ACV zorgen voor de volledige afhandeling van je werkloosheidsdossier:

 • informatie over de samenstelling van je dossier, over de invloed van de duur van de werkloosheid en van je gezinssamenstelling op je uitkering, over je inschrijving bij de VDAB, over de (vrijstelling van) stempelcontrole;
 • nagaan of je voldoet aan alle voorwaarden en indien nodig de juiste stappen zetten;
 • advies en begeleiding bij het verzamelen van de nodige documenten;
 • opmaken van de juiste documenten en zorgen dat ze tijdig bij de juiste instelling geraken;
 • nagaan of je van de RVA de correcte uitkering krijgt; informatie over deeltijds werken en de invloed hiervan op je uitkering;
 • informatie en dienstverlening rond de vele tewerkstellingsmaatregelen (PWA bijvoorbeeld); Informatie en bijstand als je dreigt geschorst te worden uit de werkloosheidsverzekering (het zogenaamde 'verhoor bij de RVA').

ACV als uitbetalingsinstelling

Deze activiteiten vervult het ACV in het kader van zijn opdrachten als 'uitbetalingsinstelling'. Voor deze dienstverlening kan je als ACV-lid terecht in ieder ACV-dienstencentrum. Zoals je hierboven al kon lezen houden deze opdrachten echter meer in dan enkel het uitbetalen van je uitkering. Correct informeren is minstens even belangrijk. Daarom werkte het ACV samen met de RVA ook een aantal infofiches uit. De electronische versies van deze infofiches kan je op deze pagina raadplegen. Een tiental van deze fiches geeft het ACV ook uit op papier. Die kan je niet alleen raadplegen op deze site (zie hierboven), maar ook bestellen.

Home  |  Actualiteit  |  Het ACV  |  Sociaal overleg  |  Sociale wetgeving  |  E-Services  |  Contact
Disclaimer

 

 
 
Raadpleeg je e-dossier
 
 
Overzicht sociale uitkeringen
 
 
ACV-publicaties
 
 
Het eenheidsstatuut

Banner-kolom-145-button-url-twaalf-profielenDit jaar verandert er een en ander aan de regelgeving rond opzegtermijnen, proeftijd, outplacement, ontslagmotiverning en de carensdag.

Voor de meest actuele info surf je best naar het nieuwe statuut.be

Aan de hand van 12 situaties wordt de regelgeving kort uitgelegd. Herken je jezelf in één van deze profielen?