ACV
18.09.2014
Goedemorgen
Vergelijk je loon op alles over mijn loon.be
Home | Sitemap |FR|DE
Terug | Lid worden | Contact
Help | Registreren
 
 
ACV Konfederatie  >  Sociale wetgeving  >  Werken  >  allesovermijnloon  >  Verdien je het juiste loon : check  >  PC 128
Printen | Delen
 
 

Overzicht lonen in het Paritair Comité voor het huiden - en lederbedrijf en vervangingsproducten

In België worden voor de meeste sectoren aparte regelingen in verband met de loon- en arbeidsvoorwaarden afgesproken en wettelijk afdwingbaar gemaakt. Dat gebeurt in zogehetenparitaire comités waarin de betrokken sectororganisaties van werkgevers en werknemers zo een afspraken maken. Er zijn in België een tweehonderdtal paritaire comités.


Op basis van uw gegevens, behoort u tot het Paritair Comité 128 voor het huiden - en lederbedrijf en vervangingsproducten.

Dit paritaire comité is opgedeeld in verschillende subcomités met aparte regelingen.
Hierdoor kan er geen eenduidig minimumloon gegeven worden.

Bent u lid of militant van het ACV, dan kan u hieronder inloggen voor meer volledige en gedetailleerde informatie over de lonen, de extralegale voordelen en de loonclassificatie van uw sector.
De lonen met de allerlaatste indexering vindt u op de pagina’s die tot de ACV-leden voorbehouden zijn.

Enkel voor ACV-leden(+), militanten en personeelsleden: Inloggen
Registreren  |  Lid worden  |  Help

Hoe mijn NETTO loon berekenen

Loon-bruto-netto-calculator

Als je met een werkgever over loon spreekt, bedoelt die altijd het brutoloon.
Dat wil zeggen, het volledige loon voor belastingen (bedrijfsvoorheffing) en sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) worden afgehouden.

Om te berekenen hoeveel loon je effectief op je rekening gestort krijgt, moet je daar de verschillende bijdragen en afhoudingen voor de belastingen en de sociale zekerheid van aftrekken. Het nettoloon is verschillend naargelang uw gezinstoestand en bedrag van je wedde.

Meer uitleg over deze berekening, vindt je op onze "Brutoloon versus nettoloon" pagina.

U kan zelf rechtstreeks dit nettoloon berekenen met de ACV bruto-netto calculator

De persoonlijke gegevens die je moet invullen in deze berekeningsmodules worden door het ACV nergens bewaard. Ze worden enkel gebruikt om de berekeningen te kunnen maken en om je toe te laten handige print-outs te maken. Het ACV respecteert dus volledig je privacy.

Interprofessioneel minimumloon

Loon-minimumloonElke voltijdse werknemer heeft recht op een bruto minimum maandloon. We noemen dit het interprofessioneel maandloon. Dit minimumloon geldt voor iedereen die in de privésector werkt: minder mag niet, meer natuurlijk wel.

Dit minimumloon wordt in België vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad.

Deze arbeidsovereenkomst wordt opgesteld door de vakbonden en de werkgevers. De bepalingen die in die CAO opgenomen worden zijn bindend. Dit wil zeggen dat het loon in de privé sector, nooit lager mag dat dit minimumloon.

Dat minimum maandloon loon wordt regelmatig geindexeerd.
De laatste bedragen vind je op onze pagina "Minimumloon"

Meer info

Voor meer info, kan u terecht bij ACV-BOUW- INDUSTRIE- ENERGIE, de ACV-beroepscentrale die dit paritair comité opvolgt.

ACV-BOUW- INDUSTRIE- ENERGIE verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters in de bouw (bouw, bagger en betoncentrales) en aanverwante sectoren (beton, baksteen, pannen, vezelcement, grind en zand, groeven, glas, ceramiek), grafische en papiersector (drukkerijen, dagbladen, papier- en kartonproductie en verwerking, papierrecuperatie), hout (stoffering, houtbewerking, bosontginning, zagerijen, houthandel), beschutte werkplaatsen, ledersector, kappers en schoonheidszorgen en in de chemie en energiesector.

Een overzicht van alle beroepscentrales van het ACV vindt u hier

Home  |  Info over je loon  |  Loonenquete  |  Bruto-netto-calculator  |  Publicaties  |  Verdien je het juiste loon : check  |  Contact
Disclaimer

 

 
 
ACV op je werk
 
 
ACV in je regio
 
 
Klik door naar de ACV-berekeningsmodules