ACV
30.09.2014
Goedemiddag
Vergelijk je loon op alles over mijn loon.be
Home | Sitemap |FR|DE
Terug | Lid worden | Contact
Help | Registreren
 
 
ACV Konfederatie  >  Sociale wetgeving  >  Werken  >  allesovermijnloon  >  Verdien je het juiste loon : check  >  PC 121
Printen | Delen
 
 

Overzicht lonen in Paritair Comité 121.00 voor de Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

In België worden voor de meeste sectoren aparte regelingen in verband met de loon- en arbeidsvoorwaarden afgesproken en wettelijk afdwingbaar gemaakt. Dat gebeurt in zogeheten paritaire comités waarin de betrokken sectororganisaties van werkgevers en werknemers zo een afspraken maken. Er zijn in België een tweehonderdtal paritaire comités.

Op basis van uw gegevens, behoort u tot het Paritair Comité 121.00 voor de Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen.

Schematisch, ziet de minimum regeling voor de laagste loongroepen in uw sector er als volgt uit (situatie op 01/07/2011 - Bruto uurloon in euro):

Categorie

1A Gewone schoonmaak 11,7840
1B Werkplaatsen, ziekenhuizen e.d. 12,1595
1C Metro-schoonmaak 12,2775
1D Bij productie auto's 12,5305

2A Halfzware inspanning 12,5640
2B Schoonmaak spoorwagens, bussen en vliegtuigen 12,9310
2C Idem buiten en aan de buitenzijde 13,0825
2D Nieuwe voertuigen ontvetten, reinigen, ontsmetten 12,9310
2E Ontsmetting 13,0640
2F Schoonmaak IBC containers en vaten in PE 12,0130

3A Ophalen vuilnis 13,4315
3B Zware industrie 13,3375
3C Chauffeur vuilnis 14,1475
3D " + mecanicien 14,5135
3E Bestuurder bull-verdichter 14,9795

4 Ruitenwasser
4A 0 tot 7 maand 13,3375
4B 8 tot 11 maand 13,6710
4C 12 tot 17 maand 13,9050
4D Vanaf 18 maand 14,1405

5 Vaklieden zie het P.C. bevoegd voor hun bedrijfstak: minstens cat 1A

6 Car-wash 12,8300

7 Schoorsteenveger
7A 0 tot 8 maand 13,3375

Industriële reiniging
8 Handlanger zonder vakopleiding 12,9780
8A Handlanger 13,8430
8B 2de operator zonder rijbewijs C 14,0980
8B1 2de operator rijbewijs C nodig 14,0980
8C Meewerkend 1ste operator 15,8735

9 Vuilverbrandingsovens Zie bedrijfs-CAO
9A Handlanger
9B Niet gespecialiseerde
9C Gespecialiseerde
9D Geschoolde
9E Hooggeschoolde

10 Stortplaatsen
10A Handlanger 13,8755
10B Gespecialiseerd handlanger 14,2825
10C Gespecialiseerde arbeider 14,7525
10D Operator van toestellen 15,7875
10E Geschoolde arbeider 15,8515
10F Hooggeschoolde arbeider 16,3205


Bent u
lid of militant van het ACV, dan kan uhieronder inloggenvoor meer volledige en gedetailleerde informatie over de lonen, de extralegale voordelen en de loonclassificatie van uw sector.

De lonen met de allerlaatste indexering vindt u op de pagina’s die tot de ACV-leden voorbehouden zijn.
Enkel voor ACV-leden(+), militanten en personeelsleden: Inloggen
Registreren  |  Lid worden  |  Help

Hoe mijn NETTO loon berekenen

Loon-bruto-netto-calculator

Als je met een werkgever over loon spreekt, bedoelt die altijd het brutoloon.
Dat wil zeggen, het volledige loon voor belastingen (bedrijfsvoorheffing) en sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) worden afgehouden.

Om te berekenen hoeveel loon je effectief op je rekening gestort krijgt, moet je daar de verschillende bijdragen en afhoudingen voor de belastingen en de sociale zekerheid van aftrekken. Het nettoloon is verschillend naargelang uw gezinstoestand en bedrag van je wedde.

Meer uitleg over deze berekening, vindt je op onze "Brutoloon versus nettoloon" pagina.

U kan zelf rechtstreeks dit nettoloon berekenen met de ACV bruto-netto calculator

De persoonlijke gegevens die je moet invullen in deze berekeningsmodules worden door het ACV nergens bewaard. Ze worden enkel gebruikt om de berekeningen te kunnen maken en om je toe te laten handige print-outs te maken. Het ACV respecteert dus volledig je privacy.

Interprofessioneel minimumloon

Loon-minimumloonElke voltijdse werknemer heeft recht op een bruto minimum maandloon. We noemen dit het interprofessioneel maandloon. Dit minimumloon geldt voor iedereen die in de privésector werkt: minder mag niet, meer natuurlijk wel.

Dit minimumloon wordt in België vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad.

Deze arbeidsovereenkomst wordt opgesteld door de vakbonden en de werkgevers. De bepalingen die in die CAO opgenomen worden zijn bindend. Dit wil zeggen dat het loon in de privé sector, nooit lager mag dat dit minimumloon.

Dat minimum maandloon loon wordt regelmatig geindexeerd.
De laatste bedragen vind je op onze pagina "Minimumloon"

Meer Info ???

Voor meer info kunt u terecht bij ACV - VOEDING & DIENSTEN , de ACV-beroepscentrale die dit paritair comité opvolgt

ACV - VOEDING & DIENSTEN verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de voedingsnijverheid en handel in voedingswaren, schoonmaak en ontsmettingsnijverheid, tuin-, land- en bosbouw, horeca (ook voor bedienden en kaderleden), filmbedrijf, huispersoneel, grootwarenhuizen, bewakingsdiensten, huisbewaarders.
Ook arbeiders/arbeidsters uit het vrij onderwijs, banken en de socioculturele sector kunnen rekenen op ACV-Voeding en Diensten

Een overzicht van alle beroepscentrales van het ACV vindt u hier.

Wil u meer informatie over de sector waar u werkt of weet u graag wie de ACV-afgevaardigde voor uw onderneming is dan kan u terecht bij de ACV - VOEDING & DIENSTEN.
Een klik op het onderstaande logo verbindt u meteen met de website van deze centrale.

Logo V&D

Home  |  Info over je loon  |  Loonenquete  |  Bruto-netto-calculator  |  Publicaties  |  Verdien je het juiste loon : check  |  Contact
Disclaimer

 

 
 
ACV op je werk
 
 
ACV in je regio
 
 
Klik door naar de ACV-berekeningsmodules