ACV
24.09.2014
Goedenacht
Vergelijk je loon op alles over mijn loon.be
Home | Sitemap |FR|DE
Terug | Lid worden | Contact
Help | Registreren
 
 
ACV Konfederatie  >  Sociale wetgeving  >  Werken  >  allesovermijnloon  >  Verdien je het juiste loon : check  >  PC 118
Printen | Delen
 
 

Overzicht lonen in Paritair Comité 118.00 voor de voedingsnijverheid

In België worden voor de meeste sectoren aparte regelingen in verband met de loon- en arbeidsvoorwaarden afgesproken en wettelijk afdwingbaar gemaakt. Dat gebeurt in zogeheten paritaire comités waarin de betrokken sectororganisaties van werkgevers en werknemers zo een afspraken maken. Er zijn in België een tweehonderdtal paritaire comités.


Op basis van de gegevens van uw enquête behoort u tot het Paritair Comité 118.00 voor de voedingsnijverheid.

Het paritaire comité waartoe u behoort is opgedeeld in verschillende subcomités met aparte regelingen.
Hierdoor kan er geen eenduidig minimum loon gegeven worden

Bent ulid of militant van het ACV, dan kan uhieronder inloggenvoor meer volledige en gedetailleerde informatie over de lonen, de extralegale voordelen en de loonclassificatie van uw sector.
De lonen met de allerlaatste indexering vindt u op de pagina’s die tot de ACV-leden voorbehouden zijn.

Enkel voor ACV-leden(+), militanten en personeelsleden: Inloggen
Registreren  |  Lid worden  |  Help

Hoe mijn NETTO loon berekenen

Loon-bruto-netto-calculator

Als je met een werkgever over loon spreekt, bedoelt die altijd het brutoloon.
Dat wil zeggen, het volledige loon voor belastingen (bedrijfsvoorheffing) en sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) worden afgehouden.

Om te berekenen hoeveel loon je effectief op je rekening gestort krijgt, moet je daar de verschillende bijdragen en afhoudingen voor de belastingen en de sociale zekerheid van aftrekken. Het nettoloon is verschillend naargelang uw gezinstoestand en bedrag van je wedde.

Meer uitleg over deze berekening, vindt je op onze "Brutoloon versus nettoloon" pagina.

U kan zelf rechtstreeks dit nettoloon berekenen met de ACV bruto-netto calculator

De persoonlijke gegevens die je moet invullen in deze berekeningsmodules worden door het ACV nergens bewaard. Ze worden enkel gebruikt om de berekeningen te kunnen maken en om je toe te laten handige print-outs te maken. Het ACV respecteert dus volledig je privacy.

Interprofessioneel minimumloon

Loon-minimumloonElke voltijdse werknemer heeft recht op een bruto minimum maandloon. We noemen dit het interprofessioneel maandloon. Dit minimumloon geldt voor iedereen die in de privésector werkt: minder mag niet, meer natuurlijk wel.

Dit minimumloon wordt in België vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad.

Deze arbeidsovereenkomst wordt opgesteld door de vakbonden en de werkgevers. De bepalingen die in die CAO opgenomen worden zijn bindend. Dit wil zeggen dat het loon in de privé sector, nooit lager mag dat dit minimumloon.

Dat minimum maandloon loon wordt regelmatig geindexeerd.
De laatste bedragen vind je op onze pagina "Minimumloon"

Meer Info ???

Voor meer info kunt u terecht bij ACV - VOEDING & DIENSTEN , de ACV-beroepscentrale die dit paritair comité opvolgt

ACV - VOEDING & DIENSTEN verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de voedingsnijverheid en handel in voedingswaren, schoonmaak en ontsmettingsnijverheid, tuin-, land- en bosbouw, horeca (ook voor bedienden en kaderleden), filmbedrijf, huispersoneel, grootwarenhuizen, bewakingsdiensten, huisbewaarders.
Ook arbeiders/arbeidsters uit het vrij onderwijs, banken en de socioculturele sector kunnen rekenen op ACV-Voeding en Diensten

Een overzicht van alle beroepscentrales van het ACV vindt u hier.

Wil u meer informatie over de sector waar u werkt of weet u graag wie de ACV-afgevaardigde voor uw onderneming is dan kan u terecht bij de ACV - VOEDING & DIENSTEN.
Een klik op het onderstaande logo verbindt u meteen met de website van deze centrale.

Logo V&D

Home  |  Info over je loon  |  Loonenquete  |  Bruto-netto-calculator  |  Publicaties  |  Verdien je het juiste loon : check  |  Contact
Disclaimer

 

 
 
Zie ook:
Het ACV
  ACV op het werk
Sociale wetgeving
  PC 205
  PC 338
  PC 340
  PC OPENBARE SECTOR
  vakbond
 
Overzicht
 
 
ACV op je werk
 
 
ACV in je regio
 
 
Klik door naar de ACV-berekeningsmodules